Sponsring

JOOL arbetar med två olika inriktningar på vår sponsring; idrottssponsring och humansponsring. När vi väljer att sponsra en idrottsklubb tittar vi bortom de sportsliga prestationerna och väljer att aktivt stödja klubbar och föreningar som engagerar och utvecklar städerna som man verkar i. Vår humansponsring utgår ifrån att vi vill hjälpa de allra mest utsatta i samhället. Därför har vi aktivt valt organisationer och stiftelser som antingen hjälper barn till ett bättre och lyckligare liv eller skyddar samhällets allra mest utsatta grupper.

Humansponsring

Rädda barnen

Rädda barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på barnkonventionen. Rädda Barnen menar att inget barn ska behöva fara illa utan organisationen stödjer barn i utsatta situationer både i Sverige och i världen. Rädda Barnen arbetar också aktivt med att väcka opinion för barns rättigheter.

Faktum

Faktum är en Göteborgsbaserad tidning som säljs av hemlösa och andra som lever i ett socialt utanförskap. Grundtanken är att försäljarna köper tidningen och därefter säljer den vidare för dubbla priset, där säljarna själva behåller mellanskillnaden. Tidningens innehåll är i huvudsak inriktat mot diverse samhällsfrågor och sätter hemlöshet och socialt utanförskap i fokus.

Sverige för UNHCR

Sverige för UNHCR är en svensk stiftelse med uppdrag att samla in pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR:s arbete och att öka medvetenheten i Sverige om människor på flykt. Många av världens flyktingkriser känner de flesta av oss inte ens till. FN:s flyktingorgan UNHCR finns på plats över hela världen för att hjälpa dem – också de vars situation får liten eller ingen uppmärksamhet i media. UNHCR har tilldelats Nobels fredspris två gånger för sina insatser för världens flyktingar.

Idrottssponsring

Progressiva

Boden Handboll IF

Lessebo GoIF

Hovmantorp GoIF

Västra Frölunda IF – Flickor 02

JOOL Markets AS, Filial Sverige
Södra Hamngatan 19-21, 411 14 Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 31 797 19 94 | info@joolmarkets.se
joolmarkets.se

Design: LIVE Reklambyrå