JOOL Markets

Markedsleder på det nordiske markedet for foretaksobligasjoner i segmentet 30 – 200 millioner NOK

JOOL Markets AS er et datterselskap i JOOL-konsernet. Vi er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge til å utføre et bredt spekter av finansielle rådgivningstjenester. JOOL-konsernet er markedsleder i det nordiske markedet for selskapsobligasjoner i segmentet 30-200 MSEK. JOOL Markets AS har grenseoverskridende konsesjon med tillatelse til å virke i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Tyskland.

Våre kontorer

Vi er en frittstående aktør som fokuserer på korte- og langsiktige finansieringsløsninger og hjelper deg med å finansiere virksomheten på en effektiv måte.
Sammen med JOOL-konsernet har vi spesialisert oss på foretaksobligasjoner og brofinansiering innenfor high-yield-segmentet. JOOL-konsernet har et internasjonalt distribusjonsnettverk med en plasseringskraft som gjør at vi raskt kan tilfredsstille våre kunders kapitalbehov.

Våre ansatte har omfattende erfaring fra ulike transaksjonstyper samt bred erfaring fra næringslivet. I transaksjonsprosessen er vi finansiell rådgiver som tilrettelegger og gjennomfører transaksjonen. Vi koordinerer arbeidet mellom alle parter inkludert juridiske rådgivere og sikkerhetsagenter.

Vår konsesjon

JOOL Markets AS har konsesjon som verdipapirforetak med tillatelse til å utføre investeringstjenester og holde klientmidler i henhold til verdipapirhandelloven. Selskapet er under tilsyn av Finanstilsynet og har filialer i Sverige og Finland samt grenseoverskridende konsesjon til flere europeiske land, bl.a. Danmark, Tyskland og Storbritannia.

JOOL Markets AS er autorisert av Finanstilsynet til å utføre følgende tjenester jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (1), og § 2-1 (2):

Investeringstjenester, jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (1)
• Mottak og formidling av ordre
• Utførelse av ordre
• Egenhandel
• Investeringsrådgivning
• Plassering av tilbud eller emisjon; garantistillelse for fulltegning av tilbud eller emisjon

Tilknyttede tjenester, jmfr. verdipapirhandelloven § 2-1 (2)
• Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
• Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp
• Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger

JOOL Markets AS
Grundingen 2, 0250 Oslo, NORWAY
Phone: +47 21 01 85 30 | post@joolmarkets.no
joolmarkets.no

Design: LIVE Reklambyrå