JOOL Markets

Pohjoismaisten yritysobligaatiomarkkinoiden markkinajohtaja 30–200 miljoonan Ruotsin kruunun segmentissä.

JOOL Markets AS on arvopaperiyhtiö, jolla on Norjan finanssimarkkinoita valvovan Finanstilsynetin toimilupa. Toimintamme on suuntautunut pääasiassa yritysobligaatioiden strukturointiin ja muuhun yritysten velkarahoitukseen. JOOL Markets AS ja JOOL Capital Partner AB ovat yhdessä pohjoismaisten yritysobligaatiomarkkinoiden markkinajohtajia 30–200 miljoonan Ruotsin kruunun segmentissä. JOOL Markets AS:n pääkonttori sijaitsee Oslossa ja yhtiöllä on toimipisteitä Bergenissä, Göteborgissa ja Helsingissä. Lisäksi JOOL Markets AS:llä on lupa rajat ylittävään toimintaan mm. Tanskassa, Luxembourgissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Baltian maissa.

Global placing power

Olemme riippumaton toimija lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitusratkaisuissa, ja autamme yrityksiä hankkimaan toiminnalleen rahoitusta tehokkaasti. Yhdessä JOOL-konsernin kanssa olemme erikoistuneet yritysobligaatioihin ja high yield -segmentin väliaikaisrahoitukseen. JOOL- konsernilla on kansainvälinen jakeluverkosto, jonka sijoituskapasiteetin ansiosta pystymme täyttämään asiakkaidemme pääomatarpeet nopeasti.

Työntekijöillämme on laaja kokemus erityyppisistä transaktioista ja eri toimialoilta. Toimimme transaktioprosessien taloudellisena neuvonantajana, strukturoiden ja toteuttaen transaktion. Koordinoimme eri osapuolten välistä yhteistyötä, mukaan lukien oikeudelliset neuvonantajat ja vakuusagentit.

Toimiluvat

JOOL Markets AS:llä on Norjan arvopaperikauppalain mukainen lupa harjoittaa arvopaperiliiketoimintaa, tarjota sijoituspalveluja ja säilyttää asiakkaiden varoja. JOOL Markets AS:llä on lisäksi lupa rajat ylittävään toimintaan muun muassa Tanskassa, Luxemburgissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Baltian maissa. JOOL Markets AS:n toimintaa valvova viranomainen on Norjan Finanstilsynet. Norjan finanssivalvonnan lisäksi JOOL Markets AS:n Ruotsin-sivuliikettä valvoo Ruotsin Finansinspektionen ja JOOL Markets AS Suomen sivuliikettä valvovana viranomaisena toimii Suomen Finanssivalvonta.

JOOL Markets AS:lla on Norjan Finanstilsynetin lupa tarjota palveluita Norjassa annetun arvopaperimarkkinalain (lov om verdipapirhandel) 2 luvun 1-2 §:n mukaisesti, käsittäen:

• Toimeksiantojen (osakkeet, rahastot ja obligaatiot) vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaan lukuun.

• Obligaatioiden, osakkeiden, rahasto-osuuksien ja vastaavien ostamista koskevan sijoitusneuvonnan antaminen asiakkaalle.

• Esitteiden laatiminen ja vastaaminen esimerkiksi obligaatioiden liikkeeseenlaskupaikan valitsemisesta.

• Yritysrahoitustoiminnan harjoittaminen esimerkiksi antamalla yhtiöille pääomarakenteeseen liittyvää neuvonantoa.

• Yksittäisiä arvopapereita tai yleistä markkinatilannetta koskevien suositusten ja analyysien antaminen.

• Kaupankäynti rahoitusvälineillä omaan lukuun

JOOL Markets AS:n Ruotsin sivuliikkeellä on Finansinspektionenin lupa tarjota palveluita Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) 2 luvun 1 ja 2 §:n mukaisesti, käsittäen:

• Yritysrahoitustoiminnan harjoittaminen esimerkiksi antamalla yhtiöille pääomarakenteeseen liittyvää neuvonantoa.

• Toimeksiantojen (osakkeet, rahastot ja obligaatiot) vastaanottaminen ja välittäminen asiakkaan lukuun.

• Obligaatioiden, osakkeiden, rahasto-osuuksien ja vastaavien ostamista koskevan sijoitusneuvonnan antaminen asiakkaalle.

• Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun järjestäminen ilman merkintätakausta.

JOOL Markets AS, Finnish Branch
Pohjoisesplanadi 31, 00100 Helsinki, FINLAND
Phone: +358 207 109 070 | info@joolmarkets.fi
joolmarkets.fi

Design: LIVE Reklambyrå