JOOL Markets

Marknadsledande på den nordiska företagsobligationsmarknaden inom segmentet 30-200 miljoner SEK

JOOL Markets är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finanstilsynet i Norge samt Finansinspektionen i Sverige. Vår huvudsakliga verksamhet inriktar sig mot att strukturera företagsobligationer och annan skuldfinansiering till företag. JOOL Markets AS är tillsammans med JOOL Capital Partner marknadsledande på den nordiska företagsobligationsmarknaden inom segmentet 30-200 miljoner SEK. JOOL Markets har sitt huvudkontor i Oslo, filialkontor i Bergen och Göteborg samt gränsöverskridande tillstånd till Finland, Danmark, Island och Tyskland.

Global placing power

Vi är en oberoende aktör inom kort- och långsiktiga finansieringslösningar och vi hjälper dig att finansiera din verksamhet på ett effektivt sätt. Tillsammans med JOOL-koncernen så har vi specialiserat oss på företagsobligationer och bryggfinansieringar inom high yield-segmentet. JOOL-koncernen har ett internationellt distributionsnätverk med en placing power som gör att vi snabbt kan tillgodose våra kunders kapitalbehov.

Våra medarbetare har omfattande erfarenhet från olika transaktionstyper samt en bred erfarenhet från näringslivet. I transaktionsprocessen är vi finansiell rådgivare där vi strukturerar och genomför transaktionen. Vi koordinerar samarbetet mellan alla parter inklusive juridiska rådgivare och säkerhetsagenter.

Våra tillstånd

JOOL Markets AS har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse med tillåtelse att utföra investeringstjänster och hålla klientmedel i enlighet med lagen om värdepappershandel. Bolaget står under tillsyn av norska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen och har gränsöverskridande tillstånd till Danmark, Island, Storbritannien och Tyskland.

JOOL Markets AS har tillstånd från Finanstilsynet att utföra följande tjänster i enlighet med ”lov om verdipapirhandel” § 2-1(1) och §2-1 (2):

• Mottagande och vidarebefordran av order (aktier, fonder och obligationer) på uppdrag av kund.

• Ge investeringsrådgivning till kund avseende exempelvis köp av obligationer, aktier och fonder.

• Uppföra prospekt och ansvara för placeringen av exempelvis en obligationsemission på marknaden.

• Utföra Corporate Finance-arbete genom att exempelvis rådge bolag rörande deras kapitalstruktur.

• Ge ut rekommendationer och analyser rörande enskilda värdepapper eller det generella marknadsläget.

JOOL Markets AS, Filial Sverige har tillstånd från Finansinspektionen att utföra följande tjänster i enlighet med ”Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden § 2-1 och §2-2:

• Utföra Corporate Finance-arbete genom att exempelvis rådge bolag rörande deras kapitalstruktur.

• Mottagande och vidarebefordran av order (aktier, fonder och obligationer) på uppdrag av kund.

• Ge investeringsrådgivning till kund avseende exempelvis köp av obligationer, aktier och fonder.

• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande